Datahouse

Datahouse is een database ingericht t.b.v. de decentrale samenvoeging en ontsluiting van alle data uit de systemen: Siebel, Maestro, BBi, KBF en CEA met het doel om vanuit deze gegevens te komen tot de gewenste informatie t.b.v. het initiëren, plannen, controleren, verantwoorden en sturen van zowel de commerciële- als de beheerprocessen en activiteiten binnen de lokale bank.

Voordelen Datahouse:

  • Koppeling van de data uit de hoofdsystemen van het bankbedrijf. Hierdoor krijgt de organisatie betere en slimmere managementinformatie.
  • Ontsluiting van de data en informatie, ingestoken op alle rollen in de managementcyclus.
  • Ontsluiting data op niveau van Adviseur, Team, Afdeling en Directoraat.
  • Historische ontwikkeling van Stuurvariabelen, KPI’s, e.d. in beeld.

Binnen Datahouse is het programma ROS (Resultaatgericht en Operationeel Sturen) ontwikkeld, wat ook als losse tool is aan te schaffen.

Op de productpagina ROS-Dashboards vindt u hierover meer informatie.