Disclaimer

Algemeen

Deze website is een product van L&E Software B.V. De informatie op de websites van L&E Software B.V. is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Tevens is getracht de informatie actueel te houden. Mocht u desondanks incorrecte, onvolledige of verouderde informatie aantreffen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Aansprakelijkheid

L&E Software B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op deze website.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop L&E Software B.V. geen invloed heeft. L&E Software B.V. kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan L&E Software B.V. zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat L&E Software B.V. zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L&E Software B.V. is het de gebruiker van deze website niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te kopiëren of openbaar te maken.