OKB 8 en BBi

Wij hebben inmiddels een nieuwe OKB versie ontwikkeld (OKB 8 serie). De OKB 8 serie zal alleen die elementen blijven ondersteunen welke niet door de centrale systemen (KBF, BBS, BBB en BBi) worden ingevuld. Wij hebben de toepassingen OKP en OBB ook geintegreed in de OKB 8 serie, zodat u slechts één systeem hebt naast de centrale systemen, om daar die dingen te doen die centraal (nog) niet mogelijk zijn. De OKB 8 serie is complementair en niet concurrerend met BBB of BBi en staat een succesvolle implementatie van BBi niet in de weg.

Pluspunten OKB t.o.v. BBi

 • Rapportage en voortgangsbewaking Bijzonder Beheer proces;
 • Periodieke strategietoetsing van posten met een negatieve continuïteitsverwachting;
 • Toelichting overstanden en achterstanden zakelijk en particulier;
 • Toelichting achterstanden BBS-agenda;
 • Inzicht in voortgang en afwikkeling van Siebel-CRM activiteiten, signalen en serviceaanvragen met een beheerkarakter;
 • Proces en registratie van kredietrelatering en debiteurenverpanding;
 • Rekening-courantanalyse;
 • Alle bij deze processen behorende rapportages;
 • Geheel geautomatiseerde Operationele beheerrapporatge, t.b.v. KBO c.q. KBPP
  Kredietbeheer met normenkader en ingebakken PDCA cyclus en derhalve => Aantoonbaar ‘in control’.