Producten

Producten van L&E Software

Onze producten en toepassingen onderscheiden zich door het koppelen van systemen en databestanden met het doel om te komen tot het gewenste- c.q. vereiste niveau van de managementinformatie. De ontsluiting van deze managementinformatie realiseren wij op de diverse niveaus binnen de managementcyclus (operationeel, tactisch en strategisch).

Tevens realiseren wij binnen onze toepassingen een vaste processtructuur, zodat gebruikers op een plezierige wijze werken volgens de vastgestelde processen.

Wij hebben momenteel vier toepassingen ontwikkeld voor lokale Rabobanken welke op dit principe zijn gebaseerd. Dit zijn:

  • Datahouse
  • Ondersteuning Kredietbeheer Bedrijven (OKB)
  • Ondersteuning Kredietbeheer Particulieren (OKP)
  • Ondersteuning Bijzonder Beheer (OBB)

Hiernaast hebben wij een digitaal dossier operationeel onder de naam Digitale Ondersteuning Cliëntdossier. DOC is te koppelen aan nagenoeg alle bestaande systemen met een klantendatabase. Alle digitale documenten vanuit Word, Excel, Scans, Mails e.d. kunnen heel eenvoudig aan de klant worden gekoppeld en zijn eenvoudig en snel weer raadpleegbaar.

In het submenu onder Onze producten vindt u de specifieke informatie per product.