Operationeel

Kredietbeheer Persoonlijke Portefeuille (KBPP) is een instrument, gekoppeld aan het gebruik van OKB, om de maandelijkse operationele managementinformatie te generen en daarnaast de (krediet)beheer taken van de AM-IAM efficiënt en effectief uit te voeren. KBPP voorziet in monitoring en rapportage zodat aangetoond kan worden dat vanaf klant- en portefeuilleniveau de adviseur op zijn portefeuille ‘in control’ is. Het gehele portefeuillebeheer worden hiermee PDCA gemaakt.

Het KBPP bestaat uit de onderstaande beheertaken:

 • Monitoring posten met LQC Aandachtsbehoevend en Kwetsbare continuïteit
 • Beheer overstanden en achterstanden
 • Achterstanden revisie, beheervoorwaarden en manco (uit BBS)
 • Achterstanden kredietbeheer activiteiten en signalen (uit Siebel)
 • Posten buiten AGRB en meldingsplicht conform AGRB
 • Uitvoeren rekening-courantanalyse
 • Risico-ontwikkeling portefeuille

Voordelen KBPP:

 • Eén systeem (OKB)
 • Vaste structuur
 • Combinatie van signaalgedreven en pro-actief kredietbeheer
 • Geen lijstwerk nodig
 • Flexibel in te plannen
 • Efficiënter voortgangsgesprek met teamleider
 • Professionele rapportage met normenkader
 • Aantoonbaar ‘in control’

Via de hieronder zichtbare pdf-files krijgt u uitgebreide informatie over het instrument KBPP en enkele voorbeelden van rapportages.