Risico-ontwikkeling

De risicorapportage op kwartaalniveau is door ons geheel PDCA gemaakt.

Er zijn diverse risico-items benoemd waarvan de ontwikkeling periodiek wordt gevolgd.

Daarbij is een normenkader ontwikkeld met signaalgrenzen. Daarbij wordt inzichtelijk of risico’s zich nog binnen de acceptabele kader bevinden en of analyse en/of bijsturing noodzakelijk is.

De bandbreedten daarvoor zijn:

Groen: Signaalgrens tot 80% genaderd => Geen toelichting.
Oranje: Signaalgrens genaderd tussen 80% tot 100% =>
Analyse verplicht. Bijsturingactie afhankelijk van uitkomsten analyse.
Rood: Signaalgrens overschreden: =>Analyse en bijsturingactie verplicht.

Via de hieronder zichtbare pdf-file krijgt u uitgebreide informatie en voorbeelden