Resultaatgericht en Operationeel Sturen (ROS)

Resultaatgericht en Operationeel Sturen (ROS) is een tool binnen het systeem Datahouse waarmee u dashboards kunt samenstellen voor de operationele sturing van uw directoraten, afdelingen, teams en adviseurs. ROS is ook als losse module aan te schaffen.

Pluspunten van ROS:

 1. Volledig geautomatiseerde samenstelling dashboards.
 2. Dashboards voor segmenten ZR, BA en PB.
 3. Dashboards voor productspecialisten Verzekeren, Beleggen, Hypotheken.
 4. Dashboards op niveau van directoraat, afdeling, team en adviseur.
 5. Volledig palet aan KPI’s voor beheersing conform CER driehoek
  (Commercie – Efficiency – Risico).
 6. KPI's voor resultaten vanuit kwalitatieve metingen
  (b.v. uit eerstelijnscontrole of beoordelingsregister KRM).
 7. Zelf samenstellen dashboards door vrije keuze uit KPI’s.
 8. Zelf normenkader bepalen op niveau van directoraat, afdeling, team en adviseur.
 9. Historische ontwikkeling uitkomsten KPI’s in beeld.
 10. Doorklikken naar detailgegevens (klanten, producten, tarieven, e.d.).
 11. Borging van PDCA- cyclus (Plan – Do – Check – Act).

ROS is een database die gevoed wordt met data uit Siebel, Maestro, BBi, KBF en CEA.

ROS maakt gebruik van Microsoft office en ontsluit de dashboards in Excel en functioneert daardoor automatisch op iedere werkplek binnen de bank en ook via telewerken.

U kunt hieronder een presentatie downloaden met een voorbeeld van een dashboard voor Zakelijke Relaties en met een korte beschrijving van het systeem.

Graag verzorgen wij voor U, geheel vrijblijvend, een presentatie.